Old Cock

Už se to líhne
... zatím mrkej na naše piva!